1304 '12

roelan schroor kleine portretfoto

Een goede balans…

Na publicatie van een deel van mijn mail aan de EVT door de Leeuwarder Courant, zijn er vele reacties losgekomen. Ik betreur de ontstane commotie over mijn standpunt. Wellicht is het handig dat ik aangeef uit welke hoedanigheid ik dit standpunt heb ingenomen. Nadrukkelijk stel ik dat ik dit standpunt niet aan de pers had gericht, maar alleen aan het bedrijf.

De brief aan de EVT is niet om hen te pesten of om Rederij Doeksen bij te staan. Deze is louter en alleen vanuit het belang van Terschelling geschreven.  Het toeristisch belang van Terschelling voert de VVV al meer dan een eeuw uit en laat zich samenvatten in onder andere de volgende kernwaarden binnen het toerisme op Terschelling:

  1. Tegengaan van versnippering, stimuleren van samenwerking en creëren van eenheid binnen het toeristisch aanbod op Terschelling
  2. Eenheid en duidelijkheid in de informatievoorziening naar de gast
  3. Rust, regelmaat en balans in vraag en aanbod

Uiteraard gun ik iedere  gast de beste prijs, de mooiste vakantie en de fijnste herinneringen uit een verblijf op Terschelling toe. En buiten kijf staat dat iedere gast meer dan welkom is op ons diverse eiland.

Honderd jaar ervaring heeft ons geleerd dat een divers aanbod van het toeristische product in het belang is van Terschelling. Balans tussen verschillende aanbieders op het eiland en consistentie van het totale aanbod op het eiland is hierin cruciaal. Het zorgt op de lange termijn voor herkenbaarheid van het aanbod voor de gast. De gast moet goed weten waar hij op het eiland aan toe is. Er moet daarom altijd een vergelijking mogelijk kunnen zijn tussen vergelijkbare aanbieders. Een groot verschil tussen de reguliere prijs en het helemaal gratis aanbieden ervan, verstoort deze balans. Dat is de reden van mijn reactie.

Ik heb alleen aanschouwd en daarop gesignaleerd dat er nu een groot verschil ontstaat over hoe het normaal gaat en hoe het nu gaat. Hoe een ondernemer nu in dat kader op een dergelijke wijze met de waarden van het eiland Terschelling omgaat, heeft mij tegelijk verrast en verbaasd.

De VVV Terschelling is een voorstander van concurrentie in de markt. Creatieve acties en out of the box denken betaamt goed ondernemerschap. Het is een ieder vrij om ludieke acties te verzinnen, de VVV zal de laatste zijn die dat tegenstaat. Echter er is een verschil tussen het stunten met prijzen, het geven van kortingen of het bieden van voordelen om de gast te verleiden je zaak te bezoeken aan de ene kant, en het geheel gratis aanbieden van een product of dienst aan de andere kant. Deze unieke actie van de EVT is te vergelijken met een supermarkt die zijn producten een maand lang gratis aanbiedt. Dat heeft niets te maken met concurrentie in de markt, maar met het aanvallen van een gezonde balans in die markt. Het is onder meer de taak van de VVV om die balans te bewaken, met een goede marktkans van ondernemers daarin, ongeacht de aard of naam van de ondernemer.

Ik heb dit standpunt in mijn mail naar de marketing manager van EVT verwoord op basis van een communicatie tussen mensen die in hetzelfde vak werkzaam zijn. Dan heb je niet zoveel worden nodig om duidelijk te maken wat je bedoelt. Wanneer ik dit bericht naar buiten had willen sturen had ik mijn woorden uiteraard zorgvuldiger gekozen.

Ik wens iedereen alle goeds, veel gasten en bovenal een fijn verblijf op Terschelling toe.

Roelan Schroor
Directeur Stichting VVV Terschelling