2004 '11

  • Categorie:

Info

Terschelling-nieuws.nl is de nieuwe website van de VVV Terschelling om haar donateurs te informeren over het wel en wee van de VVV.

De site heeft 3 hoofdcategorieën, te weten:

Algemeen: Hier vindt u algemeen nieuws, trends en ontwikkelingen over recreatie en toerisme.

Recreatie en Toerisme: De updates van de leden van het recreatieplatform die 1x per 2 maanden bijeen komt onder voorzitterschap van de Gemeente Terschelling. Leden: Koninklijke Horeca Nederland afdeling Terschelling (KHNT), Rederij Doeksen, Terschellinger ondernemers Vereniging (TOV), Terschellinger Campinghouders vereniging (TCV), Staats Bosbeheer (SBB), Gemeente Terschelling, Land-en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord), VVV Terschelling, Stichting Evenementen Terschelling (SET: bij monde VVV), Samenwerkingsverband Waddeneilanden (bij monde VVV Terschelling).

Van de VVV: Alle informatie over en van de Stichting VVV Terschelling

Disclaimer: Wij hebben het nieuws met de grootste zorg samengesteld. Kennelijk fouten binden ons echter niet. Reageren? Over de onderwerpen kan niet worden gecorrespondeerd. Echter fouten of wijzigingen kunt u wel doorgeven via info@vvvterschelling.nl