1006 '11

Stichting Sporen in het Zand presenteert plan Seinpaalduin

seinpaalduin Terschelling

De Stichting Sporen in het Zand, voorheen onderdeel van de SET maar nu zelfstandig, zal eind juni hun plan voor de ontwikkeling van het seinpaalduin aan de opdrachtgever, Staatsbosbeheer, presenteren. Zo maakte R. Schroor, directeur …

3105 '11

Provincie Fryslan grijpt onjuist in op bedrijfsvoering recreatieondernemer

logo_provincie_friesland

De branchevereniging voor recreatieondernemers in Nederland, is verbaasd dat de provincie Friesland van plan is haar verordening op het recreatiebeleid te veranderen, terwijl de verordening alleen moet aansluiten bij het in 2007 vastgestelde Streekplan. Voor …

2004 '11

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen, het bestemmingsplan van Midsland is onherroepelijk. Het bestemmingsplan van West, was eigenlijk al klaar. De vernietiging van het plan buitengebied is aanleiding geweest ook voor bestemmingsplan West de externe werking voor het Natura 2000 …