1304 '12

Een goede balans…

roelan schroor kleine portretfoto

Na publicatie van een deel van mijn mail aan de EVT door de Leeuwarder Courant, zijn er vele reacties losgekomen. Ik betreur de ontstane commotie over mijn standpunt. Wellicht is het handig dat ik aangeef …

0507 '11

Vuurtoren Brandaris blijft bemand

brandaris zomer

Er komt geen nieuwe verkeerscentrale voor de begeleiding van het scheepvaartverkeer op de Waddenzee, omdat er geen camerasystemen kunnen worden geleverd die volledig aan de gestelde eisen voldoen. De vuurtorens op Terschelling en Schiermonnikoog blijven …

2006 '11

Terschelling bedankt Joop Mulder voor 30 jaar OEROL

VVV_Ansicht_30jOerol_JOOP_hr

Met de slogan ‘OEROL 30 jaar THUIS OP TERSCHELLING’ bedankt de Terschellinger Promotiestichting Oerol voor 300 fantastische festivaldagen op Terschelling. Zondag 19 juni j.l. nam Joop Mulder, stichter van Oerol en nu Creatief Directeur van …

3105 '11

Online marketeer informeert Terschellinger raad

gemeentehuis Terscehlling

30 Mei j.l. heeft online marketeer Schelte Meinsma als een wervelwind de eilander raadsleden waar nodig bijgepraat in de wereld van de digitale vernieuwingen zoals social media (twitter, facebook, linkedIn etc), google analytics en internet …

3105 '11

VVV 2x per jaar overleg met college

vvv-logo

het Dagelijks bestuur van de Stichting VVV Terschelling heeft met het college van B&W afgesproken om minimaal 2x per jaar samen te komen om te praten over het wel en wee van het toerisme op …