2004 '11

TROM

In overleg met het Instituut voor service management wordt de laatste hand gelegd aan de TROM. Afgesproken is dat zij het eindresultaat dinsdag 10 mei komen presenteren. Locatie raadzaal aanvang 19.30 uur.